top of page

Algemene voorwaarden

LSK massage & pedicure

De algemene voorwaarden zijn zowel op de massages als de pedicurebehandelingen van toepassing.

-LSK massage en pedicure voldoet aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap.  LSK beschikt over de nodige documenten om het beroep uit te mogen oefenen en schoolt bij zo nodig.  
- De aard van de behandeling wordt steeds in samenspraak met de cliënt besproken.
- LSK behoudt zich het recht om klanten te weigeren bij ongepast gedrag.

Aard van de diensten:
- LSK voert enkel de diensten uit die op de website https://www.lskmassagepedicure.com worden weergegeven.  
- De klant dient vooraf LSK massage en pedicure op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
- LSK massage en pedicure biedt géén erotische massage aan. Bij informeren naar deze diensten (ook via sms, mail of telefoon) wordt de klant geblokkeerd en kan deze verder niet gebruik maken van de diensten van LSK. Wordt deze vraag gesteld tijdens een behandeling, dan behoudt LSK zich het recht om de behandeling stop te zetten zonder teruggave van het voorschot.

Annulaties:
- Behandelingen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur vóór de afspraak.
- Bij een behandeling die niet wordt geannuleerd, betaalt de klant de helft van het bedrag van die behandeling.  
- Per 2 niet-geannuleerde of laattijdig geannuleerde afspraken, wordt geen nieuwe afspraak gegeven.
Met laattijdig wordt de dag van de afspraak bedoeld. Van zodra de klant één volledige behandeling betaalt, is de klant opnieuw welkom voor nieuwe afspraken in de toekomst.
- Bij het online boeken van een massage, wordt een voorschot gevraagd dat de helft bedraagt van het totaal te betalen bedrag. Bij annulering wordt € 0.50 ingehouden voor de transactiekosten.
- De klant kan cash of via de bankapp/payconiq/overschrijving (binnen de 14 dagen) betalen na de behandeling.

GDPR
LSK Massage en pedicure maakt gebruik van een online reservatietool.  De klantgegevens zoals naam, email, adres, telefoonnr. en gegevens omtrent de behandeling (anamnese, foto's, behandelplan, ziekenfonds) worden tot een jaar na het laatste consult bewaard.  Deze kunnen steeds op vraag van de klant, verwijderd worden.  De klant houdt er dan rekening mee dat deze gegevens steeds opnieuw gevraagd zullen worden per consult.  
- De klant heeft het recht om zijn of haar gegevens steeds in te zien.
- LSK vraagt aan de klant om de juiste informatie te verstrekken opdat de behandeling naar behoren kan uitgevoerd worden. 
- LSK acht discretieplicht hoog in. Als noodzakelijke informatie wordt gedeeld met derden zoals ziekenfonds of huisarts/specialist/podoloog, gebeurt dit steeds met toestemming van de klant of door de klant zelf.

Veiligheid:
- Tijdens de pedicurebehandeling worden tips en adviezen gegeven om de behandeling thuis verder te zetten.   LSK is niet verantwoordelijk voor letsels of complicaties die na de behandeling optreden. 
- De voetverzorging gebeurt met instrumenten die per client gereinigd én gesteriliseerd worden.
 
- Op elke overeenkomst tussen LSK en de klant is het Belgisch recht van toepassing.  

bottom of page